1. forduló megoldásai

Az alábbi kérdések és válaszok sorrendje eltérhet a kitöltés közben látott sorrendtől.

1. kérdés 2 pont

Kérdés: Egy-egy ember több bankszámlával is rendelkezhet egy vagy akár több bankban is.

Helyes válasz: Igaz

2. kérdés 2 pont

Kérdés: A banknak minden hónapban postán meg kell küldenie a bankszámlakivonatot.

Helyes válasz: Hamis

3. kérdés 2 pont

Kérdés: A banknak minden naptári hónapra biztosítania kell a bankszámlakivonat elérhetőségét.

Helyes válasz: Igaz

4. kérdés 2 pont

Kérdés: Bankszámla nyitása csak a bankfiókban való személyes megjelenéssel lehetséges.

Helyes válasz: Hamis

5. kérdés 2 pont

Kérdés: A háztartás csak akkor gazdálkodik helyesen, ha a havi bevételei és kiadásai egyenlők.

Helyes válasz: Hamis

6. kérdés 2 pont

Kérdés: A gazdálkodás szükségessége az erőforrások szűkösségéből következik.

Helyes válasz: Igaz

7. kérdés 2 pont

Kérdés: A családi pótlék egy olyan transzfer, amelyet az állam közvetlen ellenszolgáltatás nélkül, jogszabályban meghatározott módon biztosít a háztartásoknak.

Helyes válasz: Igaz

8. kérdés 2 pont

Kérdés: A gazdaság szereplői kötelesek jövedelmük egy részét közvetlen ellenszolgáltatás nélkül az államnak átengedni.

Helyes válasz: Igaz

9. kérdés 15 pont

Kérdés: Húzd a háztartás jövedelmeit a megfelelő halmazba!

Helyes elrendezés:

Munkavégzéshez kapcsolódó jövedelmek

 • Bér
 • Jutalom
 • Táppénz

Saját tulajdonból, vagyonból származó jövedelmek

 • Bérleti díj
 • Kamat
 • Osztalék

Társadalmi jövedelmek

 • Álláskeresési járadék
 • Családi pótlék
 • Gyes
 • Nyugdíj
 • Szociális támogatások

Egyéb jövedelmek

 • Adomány
 • Ajándék
 • Nyeremény
 • Örökség

10. kérdés 2 pont

Kérdés: Mi történik, amikor valaki „sárga csekken” fizeti be a postán a villanyszámláját, és nem használ bankkártyát?

Készpénzt ad át a postának, és a posta ennyi pénzt utal az Elektromos Művek bankszámlájára a saját bankszámlájáról.

Készpénzt ad át a postának, és a postai kézbesítő ezt a készpénzt elviszi az Elektromos Műveknek.

Pénzt utal a saját bankszámlájáról az Elektromos Művek bankszámlájára.

A postán keresztül megbízza az Elektromos Műveket, hogy a bankszámlájáról leemelje a villanyszámla összegét.

11. kérdés 2 pont

Kérdés: Válaszd ki a képen látható kártyához tartozó meghatározást!

A bank ügyfele a saját pénzét költi, de legfeljebb annyit költhet, amennyi a számláján van.

A bank ügyfele a saját pénzét költi, de legfeljebb annyit költhet, amennyi a kártyájára fel van töltve.

A bank ügyfele nem a saját pénzét költi, de legfeljebb annyit költhet, amennyi a bank által megállapított hitelkeret még fel nem használt része.

12. kérdés 5 pont

Kérdés: Húzd a fizetésekre vonatkozó meghatározásokat a megfelelő halmazba!

Helyes elrendezés:

Átutalás

 • A fizetés folyamata egy boltban bankkártyával történő azonosítással is indulhat.
 • A fizetést a kötelezett (aki fizetni fog) kezdeményezi.

Beszedési megbízás (inkasszó)

 • A fizetést a jogosult (aki a pénzt kapja) kezdeményezi.
 • A számlatulajdonos előzetes felhatalmazást ad számlavezető bankjának.

Mindkettő

 • A közüzemi szolgáltatók szívesen élnek ezzel a fizetési móddal.

13. kérdés 7 pont

Kérdés: Válaszd ki a fogalmakhoz tartozó meghatározásokat

Helyes párosítások:

Bankszámlakivonat
A bankok által készített hiteles értesítés, amely egy meghatározott időszak alatt a számlán bekövetkezett pénzügyi eseményeket tartalmazza.
Bérleti díj
A háztartás tulajdonában lévő ingatlan használatának átengedése fejében kapott ellenérték.
E-banking
Elektronikus banki, pénzügyi szolgáltatás, amelynek segítségével egyszerűen, gyorsan, biztonságosan, általában mobiltelefonon vagy interneten keresztül, jellemzően a hét bármely napján lebonyolíthatók a pénzügyi ügyletek.
Költségvetés
Egy háztartás adott időszakra vonatkozó bevételeinek és kiadásainak összevetése.
Pénzforgalom
A pénztulajdonosok közötti pénzmozgások összessége.
Társadalmi jövedelem
Az újraelosztás során keletkező, az állam által a háztartásoknak juttatott pénzbeli támogatás.
Terhelés
Az ügyfél számlaegyenlegének megadott összeggel történő csökkentése.

14. kérdés 2 pont

Kérdés: Válaszd ki a képhez tartozó egyetlen, legjellemzőbb fogalmat!

Átutalás

Készpénzkímélő fizetés

Bankszámlakivonat

Pénzügyi terv

15. kérdés 2 pont

Kérdés: Húzd a hiányos mondatba a megfelelő kifejezést!

Helyes szöveg:

A

Hibás szövegrész:

paradicsomkonzervet

16. kérdés 10 pont

Kérdés: A felsorolásból válaszd ki azokat a tényezőket, amelyek általában tartósan befolyásolják egy háztartás kiadásainak nagyságát vagy szerkezetét!

Gyermekek száma.

Egy születésnap megünneplése.

Lakáshitel igénybevétele.

Autóról közösségi közlekedésre való átállás.

Tankönyvek beszerzése a tanév kezdetén.

Részvétel a nyári kerékpáros táborban.

A legidősebb testvér külföldi továbbtanulása.

Hagyományos izzók led lámpákkal történő felváltása.

A kinőtt téli cipők helyett új cipő vásárlása.

17. kérdés 2 pont

Kérdés: A két grafikon adatai alapján válaszd ki a biztosan igaz állítást!

Egy átlagos háztartás 2017 első félévében többet költött élelmiszerekre és alkoholmentes italokra, mint 2016 első félévében.

2017-ben minden háztartástípus több pénzből gazdálkodhatott, mint a megelőző évben.

2017-ben minden négytagú (két felnőtt, két gyermek) háztartás egy főre jutó nettó jövedelme elmaradt az országos átlagtól.

18. kérdés 7 pont

Kérdés: Húzd a készpénzre és a számlapénzre vonatkozó megállapításokat a megfelelő halmazba!

Helyes elrendezés:

Készpénz

 • Társadalmi költsége jelentős.
 • Többféle címletben létezik.

Számlapénz

 • Lehetővé teszi az átutalással történő fizetést.
 • Otthon nem tartható.
 • Megtakarítás esetén leköthető.
 • Elektronikus jel formájában is létezik.

Mindkettő

 • Általánosan elfogadott fizetőeszköz.

19. kérdés 4 pont

Kérdés: Válaszd ki azokat az adatokat, amelyek a bankkártyán nem szerepelnek!

Lejárat dátuma

PIN kód

CVV vagy CVC kód

Bankszámla száma

Kibocsátó bank neve

20. kérdés 2 pont

Kérdés: Ha egy bank havonta négy utalást ingyen teljesít, majd az ezután következő utalásoknál 0,15% díjat számol fel, akkor mennyi volt az utalások költsége abban a hónapban, amelyben rendre a következő utalások történtek: 3-án: 15 000 forint, 7-én: 28 000 forint, 11-én 21 000 forint, 19-én 17 000 forint, 22-én 35 000 forint, 23-án 14 000 forint és 29-én 19 000 forint.

223,5 forint

102 forint

1 020 forint

2 235 forint

21. kérdés 2 pont

Kérdés: Húzd a hiányos mondatba a megfelelő kifejezést!

Helyes szöveg:

A bankkártya segítségével pénzt lehet felvenni a bankjegykiadó automatából, vagy tájékozódni lehet

Hibás szövegrészek:

bevételeink és kiadásaink megtakarításaink pénzügyi helyzetünk

22. kérdés 2 pont

Kérdés: Válaszd ki a képen látható kártyához tartozó meghatározást!

A bank ügyfele a saját pénzét költi, de legfeljebb annyit költhet, amennyi a számláján van.

A bank ügyfele a saját pénzét költi, de legfeljebb annyit költhet, amennyi a kártyájára fel van töltve.

A bank ügyfele nem a saját pénzét költi, de legfeljebb annyit költhet, amennyi a bank által megállapított hitelkeret még fel nem használt része.

23. kérdés 7 pont

Kérdés: Állítsd sorrendbe Maslow piramisának szükségleteit!

Helyes sorrend:

 1. Fiziológiai szükségletek
 2. Biztonság szükséglete
 3. Szeretet, valahová tartozás szükséglete
 4. Elismerés szükséglete
 5. Kognitív szükségletek
 6. Esztétikai szükségletek
 7. Önmegvalósítás szükséglete

24. kérdés 7 pont

Kérdés: Húzd a felsorolt szükségleteket a megfelelő halmazba!

Helyes elrendezés:

Hiányalapú szükségletek

 • Biztonság szükséglete
 • Elismerés szükséglete
 • Fiziológiai szükségletek
 • Szeretet valahová tartozás szükséglete

Növekedésalapú szükségletek

 • Esztétikai szükséglet
 • Kognitív szükséglet
 • Önmegvalósítás szükséglete

25. kérdés 4 pont

Kérdés: Válaszd ki a hiányos mondat lehetséges befejezéseit! Egy háztartás tagjai ....

mindig rokonságban állnak egymással.

általában rokonságban állnak egymással.

nem feltétlenül állnak rokonságban egymással.

sohasem állnak rokonságban egymással.

26. kérdés 2 pont

Kérdés: Használhatod-e a boltban a szüleid bankkártyáját?

Ezt nem szabad megtenni, a pénztáros nem fogadhatná el a kártyát, ha azt nem az használja, akinek a nevére szól.

Igen, szabad, a bankkártya családon belül bárkire szabadon átruházható.

Igen, a kártyabirtokos annak adja a kártyáját, akinek csak akarja.

A bankkártya anonim, bárki szabadon használhatja.

27. kérdés 2 pont

Kérdés: A CSED, GYED, GYÁP, ROP mozaikszavakra adott meghatározások közül válaszd ki az egyetlen helyes megoldást!

A CSED egy, a repülésben használt rövidítés (Controll System EDit) a pálya műszeres megközelítéshez, míg a többi különböző háztartási jövedelmek rövidítése.

A GYÁP egy gazdasági program mozaikszava (GYÁripari Projekt), míg a többi különböző háztartási jövedelmek rövidítése.

A GYED egy tudományos elismerés (Gyógyászati Eljárás innovációs Díj), míg a többi különböző háztartási jövedelmek rövidítése.

A ROP egy uniós programot jelöl (Regionális Operatív Program), míg a többi különböző társadalmi juttatások rövidítése.

28. kérdés 2 pont

Kérdés: Érdekes elnevezés a fogyasztói kosár. Mi lehet ez?

Az üzletekben kapható ajándékkosár, van benne kávé, csoki, ital, egyéb édességek és virág.

Egy átlagos jövedelmű és létszámú család által egy hónap vagy év alatt megvásárolt fogyasztási cikkeknek és igénybe vett szolgáltatásoknak a mennyisége.

Egy speciális termék, amit, ha megrakunk és cipelünk, segít a kilók leadásában.

A háztartások jövedelméből megvásárolható áruk összessége.

29. kérdés 2 pont

Kérdés: Válaszd ki a képhez tartozó egyetlen, legjellemezőbb fogalmat!

Fogyasztói kosár

Készpénzkímélő fizetés

Bankszámlakivonat

Pénzügyi terv

30. kérdés 6 pont

Kérdés: A felsorolásból válaszd ki azokat az elemeket, amelyek a háztartás erőforrásai közé tartoznak!

Vagyon

Vállalkozó

Munka

Idő

31. kérdés 2 pont

Kérdés: Húzd a megfelelő kifejezést a hiányos mondatba!

Helyes szöveg:

A családi költségvetés olyan

Hibás szövegrészek:

árkalkulációs bevételi hosszú távú rövid távú szükséges

32. kérdés 4 pont

Kérdés: A két banki ajánlat alapján húzd a megállapításokat a megfelelő halmazba!

Helyes elrendezés:

„A” Bank

 • Ha a banki szolgáltatásokat nem használom ki, csak felveszem a bankszámlámra érkezett fizetésemet, akkor ezt a bankot választanám.

„B” Bank

 • Ha a közüzemi szolgáltatásokat inkább utalással, mint készpénzzel fizetem, akkor ezt a bankot érdemes választani.
 • Havonta 90 sms és minimális készpénzhasználat esetén inkább ezt a bankot érdemes választani.
 • Tarifáit inkább a pénzüket korszerűen kezelő magánszemélyekre szabta.

33. kérdés 2 pont

Kérdés: Húzd a hiányos mondatba a megfelelő kifejezést!

Helyes szöveg:

Minden döntés

Hibás szövegrész:

pénzügyi lehetőségek

34. kérdés 4 pont

Kérdés: Állítsd logikai sorrendbe a kifejezéseket!

Helyes sorrend:

 1. „Végtelen” szükségletek
 2. Szűkös erőforrások
 3. Döntés (választás)
 4. Áldozat

35. kérdés 2 pont

Kérdés: Válaszd ki a meghatározáshoz tartozó fogalmat! Általában a nemzetgazdaság földrajzi területén kívül eső gazdasági szereplő.

Állam

Háztartás

Külföld

Vállalat

36. kérdés 2 pont

Kérdés: Húzd a hiányos mondatba a megfelelő kifejezést!

Helyes szöveg:

A bankkártya lehetővé teszi, hogy bizonyos dolgokért ne

Hibás szövegrészek:

fizetési meghagyással átutalással

37. kérdés 2 pont

Kérdés: Válaszd ki a képhez tartozó egyetlen, legjellemzőbb fogalmat!

Készpénzkímélő fizetés

Megtakarítás

Rezsi

Jövedelem

38. kérdés 2 pont

Kérdés: Válaszd ki a meghatározáshoz tartozó fogalmat! Szükségleteivel a gazdaság motorja.

Állam

Háztartás

Külföld

Vállalat

39. kérdés 2 pont

Kérdés: Válaszd ki a képhez tartozó egyetlen, legjellemzőbb fogalmat!

Átutalás

Készpénzkímélő fizetés

Bankszámlakivonat

Pénzügyi terv

40. kérdés 2 pont

Kérdés: Húzd a megfelelő kifejezést a hiányos mondatba!

Helyes szöveg:

A családi költségvetés készítésének legfontosabb lépése, hogy összevessük a

Hibás szövegrészek:

váratlan hosszú távú pénzügyi rövid távú szükséges

41. kérdés 8 pont

Kérdés: A felsorolásból válaszd ki azokat az elemeket, amelyek az e bankolásra (e-banking) vonatkoznak!

Nincs időbeli korlát, a szolgáltatás a hét valamennyi napjának 24 órájában hozzáférhető.

Évente legalább egyszer be kell enni a bankfiókba megújítani.

Nincs térbeli korlát, akár otthonról, akár a világ bármely pontjáról elérhető.

Támogatja a készpénzhasználatot, a készpénzes fizetéseket.

Nyilvános helyen nem, vagy csak nagy körültekintéssel célszerű használni.

Gyors, mivel nem kell a bankfiókban várakozni.

42. kérdés 7 pont

Kérdés: Húzd a pénzügyi terminálokra vonatkozó megállapításokat a megfelelő halmazba!

Helyes elrendezés:

POS (Point of Sale)

 • A bankok rendszerint bérleti díj ellenében bocsátják az üzletek rendelkezésére.
 • Az üzletben a pénztáros kezeli.

ATM (Automated Teller Machine)

 • Lehetővé teszi a készpénzfelvételt az ügyfelek számára.
 • Rendszerint alkalmas a PIN kód megváltoztatására.
 • Folyamatos távfelügyelet alatt áll, ha kiürült, fel kell tölteni.
 • Képes a bankkártya „elnyelésére”.

Mindkettő

 • Képes a bankkártya fogadására.

43. kérdés 2 pont

Kérdés: Válaszd ki a mondat helyes befejezését! Észszerű döntést az hoz,

aki a rendelkezésre álló információkat figyelembe véve mindig a legkisebb költséggel járó lehetőség mellett dönt.

aki a rendelkezésre álló információkat figyelembe véve a számára a várható legtöbb előnnyel járó lehetőség mellett dönt.

aki a rendelkezésre álló információkat figyelembe véve mindig a legnagyobb bevétellel járó lehetőség mellett dönt.

aki a rendelkezésére álló információkat figyelembe véve a legnagyobb költséggel járó lehetőség mellett dönt.

44. kérdés 2 pont

Kérdés: Válaszd ki a képhez tartozó egyetlen, legjellemzőbb fogalmat!

Átutalás

Megtakarítás

Költségvetés

Beruházás

45. kérdés 2 pont

Kérdés: Válaszd ki a képen látható kártyához tartozó meghatározást!

A bank ügyfele a saját pénzét költi, de legfeljebb annyit költhet, amennyi a számláján van.

A bank ügyfele a saját pénzét költi, de legfeljebb annyit költhet, amennyi a kártyájára fel van töltve.

A bank ügyfele nem a saját pénzét költi, de legfeljebb annyit költhet, amennyi a bank által megállapított hitelkeret még fel nem használt része.

46. kérdés 2 pont

Kérdés: Mi történik akkor, amikor valakinek megterhelik a bankszámláját?

Pénz kerül a bankszámlára, amitől az „nehéz” lesz, vagyis megterhelik.

Pénz kerül le a bankszámláról, vagyis csökken a bankkal szembeni követelés.

Jóváírnak a számlán egy bizonyos összeget.

Az adóhatóság beszedi az elmaradt adót.

47. kérdés 2 pont

Kérdés: Válaszd ki a hiányos mondat egyetlen helyes befejezését! A bankkártya

annak a személynek a tulajdona, akinek a neve a kártyán szerepel.

annak a kártyatársaságnak a tulajdona, amelyiknek a neve a kártyán szerepel.

annak a kártyatársaságnak és annak a banknak a közös tulajdona, amelyeknek a neve a kártyán szerepel.

a kibocsátó bank tulajdona.

48. kérdés 2 pont

Kérdés: Helyesen járunk-e el, ha egy talált bankkártyát megsemmisítünk?

Igen, mert így nem lehet vele visszaélni.

Igen, mert amit találunk, az már a miénk, és szabadon tehetünk vele bármit.

Nem, mert a talált bankkártyát, mint minden más talált tárgyat le kell adnunk, a bankkártyát a legközelebbi bankfiókba érdemes bevinni.

Attól függ, ha ismerjük a tulajdonost, akkor adjuk vissza neki, ha nem, akkor jobb, ha megsemmisítjük.

49. kérdés 2 pont

Kérdés: Mit nevez a köznyelv rezsinek?

A rezsi egy villannyal működő melegítőeszköz.

A közüzemi díjakat, például a villany, víz, gáz, szemétdíjat, valamint a lakbért és egyéb, az ingatlan fenntartásához kapcsolódó költségeket.

A rezsi a rizses hús elnevezése a jassznyelvben.

Rezsinek nevezzük a közüzemi díjakat, amikor azok csökkennek.

50. kérdés 2 pont

Kérdés: Válaszd ki a mondat helyes befejezését! Luxus javaknak nevezzük azokat az árukat,

amelyekből nagyobb arányban növeljük a fogyasztásunkat, mint ahogy a jövedelmünk növekszik.

amelyeket csak akkor vásárolunk meg, ha már minden alapvető szükségletünket kielégítettük.

amelyeket csak a népesség legmagasabb jövedelmű 10 százaléka engedhet meg magának.

amelyek társadalmi hovatartozásunk státusz szimbólumai.

51. kérdés 2 pont

Kérdés: Húzd a hiányos mondatba a megfelelő kifejezést!

Helyes szöveg:

A gazdálkodás oka, hogy az erőforrások

Hibás szövegrész:

hiányosan

52. kérdés 2 pont

Kérdés: Egy bankszámla május havi nyitóegyenlege 8 000 forint. A hónap során a bankszámlán 190 000 forint jóváírás és 192 000 forint terhelés történt. Mennyi lesz a bankszámla záró egyenlege május végén?

-2 000 forint

2 000 forint

6 000 forint

A megadott adatokból ez nem állapítható meg.

53. kérdés 2 pont

Kérdés: Húzd a hiányos mondatba a megfelelő kifejezést!

Helyes szöveg:

A háztartás költségvetésében a bevételi többletet

Hibás szövegrész:

hiánynak

54. kérdés 2 pont

Kérdés: Válaszd ki a mondat helyes befejezését! Munkaviszony esetén a munkáltató

havi rendszerességgel bért és prémiumot fizet a munkavállalónak.

havi rendszerességgel bért és családi pótlékot fizet a munkavállalónak, de utóbbit csak akkor, ha gyermeke van és ő jogosult a családi pótlékra.

havi rendszerességgel bért fizet a munkavállalónak.

havi rendszerességgel semmit nem köteles fizetni a munkavállalónak, a bért egy összegben is kifizetheti évente egyszer.

55. kérdés 2 pont

Kérdés: Válaszd ki a meghatározáshoz tartozó fogalmat! Törvényekkel és rendeletekkel szabályozza a gazdaság szereplőinek viszonyát.

Állam

Háztartás

Külföld

Vállalat

56. kérdés 2 pont

Kérdés: Húzd a hiányos mondatba a megfelelő kifejezést!

Helyes szöveg:

Visszaélés esetén a bankkártyát kibocsátó banknak joga van a kártya használatát

Hibás szövegrészek:

magasabb díjjal kiszámlázni másnak átadni

57. kérdés 5 pont

Kérdés: Állítsd sorrendbe a bankkártya kiválasztásának folyamatát!

Helyes sorrend:

 1. Mire akarjuk a kártyát használni?
 2. Mit kínálnak a bankok?
 3. Mi mennyibe kerül?
 4. Előnyök és hátrányok mérlegelése
 5. Kártyaválasztás

58. kérdés 2 pont

Kérdés: Válaszd ki a meghatározáshoz tartozó fogalmat! Profitérdekelt szervezet, a szükségletek kielégítésére alkalmas termékek és szolgáltatások előállítója.

Állam

Háztartás

Külföld

Vállalat

59. kérdés 2 pont

Kérdés: Húzd a hiányos mondatba a megfelelő kifejezést!

Helyes szöveg:

A bankkártya a bankok által kibocsátott készpénz-helyettesítő

Hibás szövegrészek:

elszámolási pénzjellegű számlát kiváltó

60. kérdés 2 pont

Kérdés: Húzd a hiányos mondatba a megfelelő kifejezést!

Helyes szöveg:

A

Hibás szövegrész:

táppénz

61. kérdés 2 pont

Kérdés: A táblázat a különböző jövedelmi helyzetű háztartások fogyasztási kiadásainak szerkezetét mutatja. Az adatok tanulmányozása után dönts az állítás igazságtartalmáról! Az alacsony jövedelmű háztartások a legalapvetőbb szükségleteik kielégítésére költik arányaiban a legtöbbet.

Helyes válasz: Igaz

62. kérdés 2 pont

Kérdés: A táblázat a különböző jövedelmi helyzetű háztartások fogyasztási kiadásainak szerkezetét mutatja. Az adatok tanulmányozása után dönts az állítás igazságtartalmáról! A nyugdíjasok élelmiszerre költenek legtöbbet.

Helyes válasz: Hamis

63. kérdés 2 pont

Kérdés: A táblázat a különböző jövedelmi helyzetű háztartások fogyasztási kiadásainak szerkezetét mutatja. Az adatok tanulmányozása után dönts az állítás igazságtartalmáról! A nyugdíjasok jelentős hányada az öltözködésben nem divatkövető.

Helyes válasz: Igaz

64. kérdés 2 pont

Kérdés: A táblázat a különböző jövedelmi helyzetű háztartások fogyasztási kiadásainak szerkezetét mutatja. Az adatok tanulmányozása után dönts az állítás igazságtartalmáról! A magas jövedelmű háztartásokat markánsan megkülönbözteti a többiektől a szolgáltatások igénybevétele.

Helyes válasz: Igaz